Grooming

måndag 20 januari 2014

How long does it take to grow a beard? Follow me, week by week. Week 4.

Unfortunately I had to shave my beard again. A lot of the old dead follicles made my beard fall out (still because I had that scarlett fever in September/October) and my beard looked too thin.
But I'm still working on my beard. I guess it'll take approximately two more months to recover.

Follow my beard rebirth, week by week. How long does it take to grow a beard? How long does it take for a damaged beard to recover? And does it recover?
Week 4
Length: 0-1 mm (approx.)
Follow me at Instagram:
http://instagram.com/ulf_liljankoski
or read my beard blog:
http://thebraveandthebearded.blogspot.com/

#skägg #beard #beardrebirth #skäggpånyttfödelse #pånyttfödelse #rebirth #beardregrowth

My beard 2014-01-20

This is how it looked before I shaved my beard again:


Hur lång tid tar det att odla ett skägg? Följ mig vecka för vecka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar